Pomagamy skoncentrować na efektach biznesowych energię organizacji

Usprawniamy i pomagamy wdrażać strategie organizacyjne, aby pracownicy otrzymali jasny przekaz na temat tego, co jest ważne dla firmy w perspektywie nadchodzących lat. Na czym powinni się koncentrować oraz jak priorytetyzować codzienne zadania.

Zwykle zaczynamy od dookreślania misji i najważniejszych wizji organizacyjnych. Dzięki temu możemy opracować plan, który wzmocni realizację celów biznesowych. Pomagamy ustalić kolejność realizacji tych celów, zgodnie z sytuacją biznesową organizacji. Wraz z członkami organizacji wdrażamy je w życie, kaskadując strategię na cele działów i zespołów. Na tej podstawie bardzo łatwo jest tworzyć cele indywidualne menedżerów, jak i cele dla poszczególnych pracowników w dziale czy zespole.

Zobacz, jak to zrobiliśmy ›

Pomagamy zwiększać sprawność działania zarządów firm rodzinnych

Nasza technologia do badania ludzi pozwala w prosty sposób określić, jakie są potencjalne szanse i ryzyka sprawnego funkcjonowania zarządu w firmie rodzinnej. Tego typu informacje są szczególnie istotne na poziomie C-level oraz w grupie najważniejszych menedżerów w firmie. Dostarczamy także informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o rozwoju osoby już zatrudnionej – czasem wystarczy niewielka zmiana zachowania czy sytuacji, aby zwielokrotnić efektywność menedżera. Pomagamy zmniejszyć rotację pracowników oraz poprawić ich motywację, a tym samym obniżyć ryzyko biznesowe związane z zatrudnieniem nieodpowiedniej osoby.

Zobacz, jak to zrobiliśmy ›

Zwiększamy sprawność działania menedżerów poprzez indywidualne programy rozwojowe (RPW™)

Rozwój Przez Wyzwania™ (RPW™) to skuteczne narzędzie motywacyjne stanowiące alternatywę dla szkoleń i coachingu, które często nie przynoszą pożądanych rezultatów. Technologia RPW™ umożliwia szybką zmianę niesprzyjających nawyków i zachowań w kierunku pożądanym przez organizację.

RPW™ polega na bezpośredniej pracy konsultanta z menedżerem w miejscu jego pracy, pozwalając na rozwiązanie rzeczywistych problemów w organizacji, lecz w inny niż dotychczas sposób. Wyzwania dobieramy na podstawie technologii diagnostycznej, w tym badania testami, wywiadu oraz analizy środowiska pracy menedżera. Tym sposobem określamy 2-3 aspekty stanowiące największą dźwignię dla zwiększenia efektywności działania danego menedżera. Program kończy się oceną efektywności wraz z rekomendacjami dalszego rozwoju.

Zobacz, jak to zrobiliśmy ›

Pomagamy budować i uruchamiać wysoce efektywne i zwinne zespoły

Formalne powołanie działu czy zespołu w ramach danej części organizacji to pierwszy krok. Nasza technologia budowy efektywnych zespołów pozwala na szybkie osiągnięcie wysokiej sprawności działania przez zespół.

W zespole ważni są ludzie, ale dużo ważniejsze jest to, co się pomiędzy nimi dzieje. Szybka diagnoza potrafi od razu odpowiedzieć na pytania, jakie szanse ma dany zespół oraz nad czym trzeba popracować, aby zdecydowanie podnieść jego sprawność działania. Wysoce efektywny zespół jest skoncentrowany na celach zgodnych z celami działu czy celami organizacyjnymi. Różni się kompetencjami, lecz w podobny sposób ocenia ważne sprawy. Ponadto członkowie zespołu znają wzajemnie swoje kompetencje/umiejętności, więc przydział zadań jest dużo bardziej efektywny. Potencjalna rotacja jest zabezpieczona odpowiednim poziomem zastępowalności kompetencji, więc utrata pracownika w zespole nie wpływa istotnie na sprawność jego działania.

Wszystko razem, w ramach współpracy, pozwala wyzwalać dodatkową motywację do działania, zwiększać produktywność i jakość, a także optymalizować koszty zarządzania. Co ważne, w takich zespołach jest dużo mniejszy poziom stresu, mimo większej ilości realizowanych zadań.

Zobacz, jak to zrobiliśmy ›

Zwiększamy potencjał ludzi w projektach start-up

Timing rynkowy, pomysł czy model biznesowy to kluczowe czynniki sukcesu start-upów. Mogą one jednak nie zadziałać, jeśli w zespole nie będzie odpowiednich ludzi.. Pracę founderów cechuje zmienność sytuacji. Narażeni są na wiele stresorów oraz potrzebują konkretnych umiejętności, np. kompetencji przedsiębiorczych, żeby dobrze wykorzystać timing rynkowy na swój produkt czy usługę. Dobrze, aby founder miał też kompetencje organizacyjne i menedżerskie, tak aby w pełni mógł wykorzystać potencjał swojego projektu, a inwestor uzyskał odpowiednią stopę zwrotu z inwestycji. Pomagamy określić zarówno potencjał founderów, jak i zespołów w projektach start-up.

Zobacz, jak to zrobiliśmy ›

Budujemy modele kompetencji kluczowych dla organizacji

Zidentyfikowanie kompetencji kluczowych dla sprawnego funkcjonowania organizacji pomaga w osiąganiu strategicznych celów biznesowych.

Po audycie starego modelu, tworzymy nowy poprzez warsztaty z zespołem zadaniowym oraz analizę i poprawę opisu kompetencji. Integrujemy działania HR na bazie modelu: pozyskiwanie ludzi, budowanie motywacji i zaangażowania, rozwój ludzi i utrzymanie właściwych pracowników w organizacji. Nowy model kompetencji znajduje zastosowanie w selekcji, motywowaniu i rozwoju pracowników oraz stanowi punkt odniesienia podczas ocen okresowych.

Zobacz, jak to zrobiliśmy ›
Spotkajmy się

Chętnie posłuchamy, z jakimi wyzwaniami mierzy się Twoja organizacja i jak możemy Ci pomóc.

Spotkajmy się ›