Start-up wart, a może nie wart inwestycji?

diagnoza psychologiczna, startup, venturecapital

Wyzwanie

1. Zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu inwestycyjnego.
2. Sprawne dojście do kolejnej rundy inwestycyjnej.

Tło sytuacji

Fundusz VC w jednym ze swoich projektów zauważył zagrożenie dla skutecznego przeprowadzenia inwestycji zgodnie z umową inwestycyjną. Tematy związane z oceną samego pomysłu, momentem rynkowym dla danej idei, modelem biznesowym czy finansowaniem były dobrze rozpracowane przez ekspertów funduszu. Dużo trudniej dla VC było poprawnie ocenić potencjał founderów i zespołu. Według badań Billa Grossa takie czynniki w 32% odróżniają udane inwestycje od inwestycji nieudanych. Potrzebne są narzędzia wspierające intuicję VC w poznaniu kompetencji (menedżerskich, przedsiębiorczych i organizacyjnych) founderów i zespołu.

Diagnoza problemu

  • Brak szczegółowych informacji w funduszu VC o foundrze i zespole na temat: posiadanych kompetencji menedżerskich i przedsiębiorczych, motywacji, energii do działania czy gotowości do zmian i przezwyciężania trudności.
  • Aktualna ocena potencjału bazowała na track-record (poprzednich dokonaniach) foundera i członków jego zespołu oraz „wyczuciu” po stronie menedżerów inwestycyjnych.
  • Problemy z prowadzeniem niektórych inwestycji, opóźnienia, braki działania i braki w dokumentacji, konieczność organizowania np. cotygodniowych zebrań pilnujących realizacji projektu.

Rozwiązanie

  • Przeprowadziliśmy diagnozę kompetencji i motywacji głównego foundera i CTO.
  • Na podstawie wyników badania foundera zaaprobowaliśmy wsparcie rozwojowe foundera w zakresie kompetencji przedsiębiorczych (Innowacyjność, Skalkulowane ryzyko, Proaktywność).
  • Zorganizowaliśmy konsultacje z founderem oparte na konkretnych zadaniach i decyzjach podejmowanych przez niego.
  • Przeprowadziliśmy badanie, którego wyniki wskazały na słabe dopasowanie motywacyjne CTO do wymogów jego roli spowodowane konfliktem pomiędzy jego celami (zbyt silne nastawienie na korzyści osobiste) a celami start-upu.
  • VC zaangażował konsultanta do sprawdzenia wyceny działań programistycznych oraz jakości wdrażanych rozwiązań.
  • Fundusz wprowadził bieżącą kontrolę postępu prac technologicznych.
Efekty
Case studies
Spotkajmy się

Chętnie posłuchamy, z jakimi wyzwaniami mierzy się Twoja organizacja i jak możemy Ci pomóc.

Spotkajmy się