Jak można z małego działu firmy zbudować sprawny i efektywny zespół?

Wyzwanie

Przestawienie działu w firmie na pracę opartą na współpracy.

Tło sytuacji

Dział projektowy w firmie deweloperskiej składał się z pięciu projektantów, dwóch asystentów i jednego kierownika. Zadania były rozdzielane pomiędzy projektantów i każdy z nich pracował indywidualnie, w razie potrzeby korzystając z pomocy asystentów. Nie było potrzeby organizowania spotkań całego działu. Poziom obciążenia poszczególnych projektantów był nierówny. Od czasu do czasu projektanci wspomagali się wzajemnie na zasadzie pomocy koleżankom czy kolegom. Z jednej strony kierownictwo firmy oczekiwało sprawniejszego działania a z drugiej strony w dziale panowało przekonanie, że jako zespół działają niesprawnie.

Diagnoza problemu

  • Zebrano od zarządu i menedżerów w organizacji ocenę sposobu funkcjonowania działu projektowego, która wskazała na rezerwy w zakresie produktywności i poziomu współpracy.
  • Przeprowadzono diagnozę poziomu współpracy w zakresie funkcjonowania celów zespołowych oraz organizacji pracy w zespole.
  • Poddano analizie relację współpracy pomiędzy działem projektowym a resztą organizacji.

Rozwiązanie

  • Dla wszystkich zatrudnionych osób zorganizowaliśmy warsztaty mające na celu zbudowanie współpracy poprzez:
  • wypracowanie celów działowych dopasowanych do celów organizacyjnych,
  • ustalenie zadań, które są potrzebne do realizacji celów działowych,
  • pracę nad zwiększeniem jednorodności w postawach do ważnych dla działu spraw.
  • Wsparliśmy konsultacyjnie działania w kierunku realizacji celu działowego „zwiększenie wpływu działu na przygotowywanie ofert i ich negocjację”.
Efekty
“Jako zespół czujemy mniej stresu i łatwiej znosimy większe obciążenia”
Case studies
Spotkajmy się

Chętnie posłuchamy, z jakimi wyzwaniami mierzy się Twoja organizacja i jak możemy Ci pomóc.

Spotkajmy się