Profesjonalizacja składu zarządu w firmie rodzinnej

Wyzwanie

Jak zmienić skład zarządu, aby skutecznie poprowadził dynamicznie rozwijającą się firmę rodzinną?
Jak sprawnie przeprowadzić proces zmian w zarządzie przy zupełnym braku doświadczenia właścicieli w zakresie rekrutacji na tym poziomie?

Tło sytuacji

Przez pierwsze 30 lat firma była zarządzana przez trójkę właścicieli, aż do momentu, gdy wielkość działania została podwojona z okładem w ciągu ostatnich 5 lat. Liczba osób zatrudnionych wzrastała systematycznie w odpowiedzi na rosnący popyt związany z produktami firmy. Powoli we właścicielach dojrzewała myśl, że jest coraz trudniej im prowadzić firmę, ponieważ znacząco wzrosła ilość i złożoność zadań operacyjnych. Dotychczas cała rekrutacja w firmie opierała się na jednej zaprzyjaźnionej rekruterce oraz poprzez polecenia i znajomych.

Diagnoza problemu

  • Zarząd firmy liczył formalnie 5 osób, z czego tak naprawdę 3 osoby (właściciele) decydowały o losach firmy. Dwie pozostałe osoby były formalnie w zarządzie, jednak z mocno ograniczoną decyzyjnością.
  • W firmie nie funkcjonowała taka struktura jak zarząd posiadający swój regulamin czy w miarę stałe pory posiedzeń. Zarządzanie firmą odbywało się „na bieżąco”, a pracownicy łapali właścicieli na korytarzu lub w drodze do toalety, aby uzyskiwać decyzje kierunkowe.
  • W trakcie pierwszych rozmów właściciele zadeklarowali wstępną gotowość do zmian w sposobie zarządzania firmą.
  • Zbadano potencjał kompetencyjny i motywacyjny zarządu (trójki właścicieli i dwóch dodatkowych członków zarządu). Badanie ujawniło luki kompetencyjne zarządu i wyjaśniło, dlaczego pewne sprawy jest ciężko przeprowadzić w firmie.

Rozwiązanie

  • W ramach warsztatów z właścicielami wypracowaliśmy kilkuletni plan stopniowego przechodzenia poszczególnych właścicieli z zarządu do rady nadzorczej.
  • Dla stanowisk w zarządzie opracowaliśmy wymogi zgodne ze strategią firmy, które uwzględniały uzupełnienie braków kompetencyjnych.
  • Konsultacyjnie wsparliśmy wybór firmy executive search oraz pomogliśmy nawiązać trójstronną współpracę.
  • W grupie kandydatów rekomendowanych przez firmę executive search przeprowadziliśmy badania psychologiczne kandydatów na 3 stanowiska w zarządzie (CEO, finanse i sprzedaż). Badanie objęło 6-8 testów psychologicznych i wywiad z każdym z kandydatów zaakceptowanych przez właścicieli do dalszych rozmów.
Efekty
“Zaskoczyła mnie sprawność pracy w nowym zarządzie. Nie wiedziałem, że można działać w taki sposób”
Case studies
Spotkajmy się

Chętnie posłuchamy, z jakimi wyzwaniami mierzy się Twoja organizacja i jak możemy Ci pomóc.

Spotkajmy się