strona główna About us

About us

Zespół

dr Victor Wekselberg

dr Victor Wekselberg

Psycholog organizacji

Od ponad 40 rozwijam z pasją koncepcje współpracy i motywacji. Wdrażam je w doradztwie organizacyjnym. Wykorzystuję swoje doświadczenie międzykulturowe. Konsultacyjnie pracuję nad rozwojem organizacji, grup i ludzi. W Instytucie Gaussa odpowiadam za budowę innowacyjnych narzędzi selekcyjnych, systemów ocen pracowniczych oraz testy psychologiczne stosowane w biznesie.

Dariusz Ambroziak

Psycholog organizacji

Najbardziej pasjonuje mnie indywidualna praca nad rozwojem menedżerów i obserwowanie uzyskanych efektów. Od zawsze interesuje mnie życie społeczne i biznes. W projektach konsultacyjnych specjalizuję się na diagnozie indywidualnej i organizacyjnej. Koncentruję się na zwiększaniu sprawności organizacyjnej, w tym podnoszeniu poziomu współpracy. W Instytucie Gaussa odpowiadam za bieżące zarządzanie firmą i kontakt z klientami

Dariusz Ambroziak

Motyw wyboru patrona

Motyw wyboru patrona

Nazwa naszego instytutu to inspiracja życiem i dokonaniami wielkiego Niemieckiego uczonego - Carla Friedricha Gaussa, który w naszych oczach wyprzedzał swój czas. Większość zmiennych psychologicznych, również tych, którymi posługujemy się w naszej codziennej pracy, ma rozkład Gaussa. Jego teorie i odkrycia do dziś nas fascynują i zadziwiają. Co więcej, w naszych działaniach doradczych bazujemy w główniej mierze na nauce, dlatego wybór tego patrona wydał nam się oczywisty i naturalny.