strona główna Baza wiedzyWystąpienia i konferencje EMCC 5TH Annual Mentoring and Coaching Research Conference

Baza wiedzy

EMCC 5TH Annual Mentoring and Coaching Research Conference

W dniach 23-24 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja EMCC 5TH Annual Mentoring and Coaching Research Conference, poświęcona łączeniu nauki z praktyką biznesową w obszarze coachingu i mentoringu. W konferencji uczestniczyli także nasi konsultanci, którzy opowiedzieli o efektach programu Rozwój Przez Wyzwania™.

Refleksje po konferencji

Hasłem przewodnim konferencji było zmniejszenie dystansu między badaniami naukowymi a praktyką w obszarze coachingu i mentoringu. Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że działania coachingowe i mentoringowe powinny być realizowane w podejściu Evidence-Based.

Jako ekspertów w zakresie Evidence-Based bardzo cieszy nas fakt, że podejście oparte na dowodach intensywnie wkracza w świat coaching i mentoringu. Uważamy, że kluczem do rozwoju tych metod rozwojowych jest praca na dwóch głównych obszarach:

  1. Rozwijanie metod diagnozy psychologicznej, umożliwiającej coachom precyzyjne określanie obszarów działania ze swoimi Klientami
  2. Ewaluacja efektywności prowadzonych działań, oparta na twardych wskaźnikach biznesowych, nie na opinii uczestników coachingu oraz ich współpracowników

Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie podziękować organizatorom konferencji za ich działania na rzecz podniesienia jakości i efektywności usług coachingowych i mentoringowych. Dziękujemy również uczestnikom wydarzenia, za możliwość wymiany wiedzy i spostrzeżeń.

Zobacz więcej