strona główna Usługi Usprawnianie i wdrażanie strategii organizacyjnej
Usługi

Usprawnianie i wdrażanie strategii organizacyjnej

  • Jasny przekaz do pracowników na czym koncentruje się firma
  • Podstawa do wyznaczania celów działowych i indywidualnych
  • Podstawa do prioretyzacji projektów i zadań
  • Silny argument do wprowadzania zmian organizacyjnych

Usprawnianie strategii organizacyjnej jest realizowane z udziałem członków organizacji, którzy posiadają użyteczną wiedzę do jej budowy.
Ramowy sposób realizacji projektu

  • Opracowanie zestawu celów organizacyjnych wzmacniających realizację celów biznesowych
  • Dookreślenie misji i wizji firmy jako bazy do ustalenia celów organizacyjnych i biznesowych
  • Opracowanie kolejności realizacji celów, zgodnie z sytuacją biznesową
  • Wdrożenie celów organizacyjnych i biznesowych poprzez kaskadowanie na poziom działów

Zobacz więcej

Zobacz również