strona główna Usługi Rozwój przez wyzwania™ – indywidualne programy rozwojowe (RPW™)
Usługi

Rozwój przez wyzwania™ – indywidualne programy rozwojowe (RPW™)

Rozwój menedżerów:

  • szybka korekta zachowań w pożądanym kierunku
  • alternatywa dla nieskutecznych szkoleń
  • informacja o potencjale rozwojowym dla uczestników programu
  • skuteczne, motywujące narzędzie, nie jest to coaching ani szkolenie
  • pomoc konsultanta w rozwiązywaniu bieżących problemów menedżera

Indywidualny program rozwojowy skierowany do menedżerów. RPW™ polega na bezpośredniej pracy konsultanta z menedżerem w miejscu jego pracy. Dlatego zamiast stosowania teoretycznych przykładów możemy w trakcie konsultacji rozwiązywać rzeczywiste problemy w organizacji. Dzięki programowi możliwa jest zmiana złych nawyków i niepożądanych zachowań w czasie dostosowanym do możliwości uczestnika. Wyzwania dobieramy na podstawie wielowymiarowej diagnozy: indywidualnych badań testami psychologicznymi, wywiadu oraz analizy środowiska pracy menedżera. Program kończy się oceną efektywności wraz z rekomendacjami dalszego rozwoju. Pozytywne zmiany są szybko obserwowalne, nie tylko przez objętego programem menedżera, ale też przez jego bezpośrednie otoczenie.

Zobacz więcej

Zobacz również