strona główna Usługi Modele kompetencyjne
Usługi

Modele kompetencyjne

Modele kompetencyjne:

  • pracownicy rozumieją oczekiwania kompetencyjne na ich stanowiskach,
  • podstawa do tworzenia narzędzi selekcyjnych np. wywiad, testy kompetencyjne
  • narzędzie wspierające rozwój kultury organizacyjnej
  • kompetencje stanowiące część systemu ocen pracowniczych
  • ważny element w wartościowaniu stanowisk pracy

Usługa rozpoczyna się audytem istniejącego modelu. Identyfikujemy kluczowe dla funkcjonowania danej organizacji kompetencje. Nowy model budujemy poprzez warsztaty z zespołem zadaniowym oraz analizę i poprawę opisu kompetencji . Integrujemy działania HR na bazie modelu: pozyskiwanie ludzi, budowanie motywacji i zaangażowania, rozwój ludzi i utrzymanie właściwych pracowników w organizacji. Model jest weryfikowany poprzez badanie ankietowe w grupie wybranych pracowników, sprawdzające jego poprawne skonstruowanie. Konstrukcja poprawnego modelu kompetencji jest kluczowa dla funkcjonowania organizacji i pomaga w osiąganiu strategicznych celów biznesowych. Etap wdrożeniowy nowego modelu obejmuje powiązanie go z systemem ocen okresowych oraz jego zastosowanie w selekcji, motywowaniu i rozwoju pracowników.

Zobacz więcej

Zobacz również