strona główna Usługi Employee survey
Usługi

Employee survey

Employee survey dostarcza dane, które pozwalają na:

  • usprawnianie procesów podejmowania decyzji
  • identyfikację i usuwanie barier komunikacyjnych
  • określenie najważniejszych problemów organizacyjnych
  • zwiększenie wiedzy pracowników o organizacji, w której pracują
  • identyfikację potrzeb szkoleniowych

Employee survey to przekrojowe, cykliczne badanie zaangażowania pracowników organizacji. Dostarcza informacji niezbędnych do zwiększania sprawności organizacyjnej i biznesowej. Ankieta jest zaprojektowana i dostosowana do specyfiki przedsiębiorstwa. W Polsce występuje pod nazwą „badanie zaangażowania” lub „badanie satysfakcji pracowników”. Poprzez zwiększenie zaangażowania pracowników przedsiębiorstwo jest w stanie pozytywnie wpłynąć na swoją konkurencyjność na rynku, a co za tym idzie, zwiększyć zyski.
Pierwszym etapem programu jest badanie głównych procesów organizacyjnych – podejmowania decyzji, przepływu informacji, kierowania. Następnie dobieramy narzędzia do analizy i ewentualnych zmian w zakresie struktury organizacyjnej, procesów lub ludzi. Do wyboru jest kilka form przeprowadzania zmian w przedsiębiorstwie: projektowanie organizacji, zmiana procesów, praca z zespołem oraz indywidualna praca z menedżerem. Efektem programu jest podniesienie poziomu koordynacji działań w organizacji oraz lepsze wykorzystanie indywidualnych kompetencji pracowników.

Zobacz więcej

Zobacz również