strona główna Usługi Budowanie testów
Usługi

Budowanie testów

Przygotowujemy:

  • testy kompetencyjne
  • testy wiedzy
  • testy psychologiczne
  • ankiety ewaluacyjne
  • kwestionariusze
  • wywiady

Szyjemy na miarę testy kompetencyjne (sytuacyjne testy decyzyjne), testy wiedzy, testy psychologiczne. Budujemy ankiety ewaluacyjne, kwestionariusze, scenariusze, wywiady. Adaptujemy testy do warunków polskich oraz branży, w jakiej działa organizacja. Koncepcja badania tworzy się po określeniu jego przedmiotu, analizie literatury przedmiotu oraz opracowaniu idei narzędzia. W badaniu wykorzystujemy metody statystyczne, zawsze przeprowadzamy badanie pilotażowe i weryfikujemy pozycje testowe. Na koniec opracowujemy procedury stosowania testów i przygotowujemy podręcznik użytkownika. Wyniki testów pozwalają w realny sposób wpłynąć na wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie oraz poprawę funkcjonowania i organizacji firmy.

Zobacz więcej

Zobacz również