strona główna Strategia organizacyjna w firmie

Strategia organizacyjna w firmie

Strategia organizacyjna

Ukryta siła sprawnej firmy – strategia organizacyjna

 

 

Sprawne firmy potrafią dostosować się do zmieniających warunków. Brzmi to jak banał, jednak sytuacja z COVID-19 wyraźnie pokazała, że od dostosowania się do warunków może zależeć dosłownie być albo nie być firmy. Co zrobić, gdy z dnia na dzień przestaje funkcjonować cała branża, w której dotychczas działaliśmy?
Strategia organizacyjna nie rozwiąże sama w sobie takich problemów, jednak umożliwia szybsze i bardziej ekonomiczne wprowadzenie nawet trudnych zmian. Jest to skuteczne narzędzie do zarządzania organizacją rozumianą jako strukturą społeczną.

W momentach kryzysowych (dynamiczne zmniejszanie i zwiększanie się organizacji), wiele decyzji jest podejmowanych wyłącznie na bazie danych ekonomicznych. Uwzględnienie w analizie sytuacji tematu jakim jest strategia organizacji zwiększa jakość decyzji biznesowych.

Na przykład, jeśli w strategii organizacyjnej jest cel związany z np. Przystosowywaniem firmy na zmiany na rynku, to zwykle w momencie cięcia kosztów, firmy zatrzymują wszelkie inwestycje. Lecz jeżeli taki cel jest wyraźnie artykułowany i zrozumiany, to zatrzymanie inwestycji w tym zakresie byłoby niebezpieczne dla firmy. Często właśnie odpowiednie inwestycje w trudnych momentach pozwalają na przejście „suchą nogą” wielu zawirowań na rynku.

Strategia organizacyjna – dlaczego firmy jej potrzebują?

Na początku rozróżnijmy przyczynę i skutek– to sprawność organizacji decyduje o wyniku finansowym a nie wynik finansowy decyduje o tym czy dana organizacja jest sprawna.

Strategia organizacyjna określa kierunki (punkty i obszary) do których dąży dana firma, aby wypełnić swoją misję, przy okazji uzyskując odpowiedni poziom zysku. Czyli mówi o celach warunkujących sprawność działania.

Pracownicy zwykle słyszą o kierunkach biznesowych działania firmy i dla wielu może być trudno powiązać to codzienną pracą. Natomiast łatwiej zrozumieć pracownikom jak mamy działać jako organizacja a konkretnie jakie cele zamierzamy realizować.

Definicja celu wg Instytutu Gaussa
Stwierdzenie wyznaczające punkt lub obszar, do którego chcemy zmierzać lub osiągnąć. Stwierdzenie takie ma większą moc, gdy jest jednorodne w treści i zawiera słowa (przymiotniki, czasowniki) sugerujące dynamiczne zmiany.

Ważne, aby cele nie były ograniczeniem. Przykładowo cele organizacyjne zwykle nie są SMART (skrót: specyficzne, mierzalne, aprobowane, realne i terminowe), bo ich natura mówi o obszarze a nie konkretnym punkcie, gdzie zmierza firma. Natomiast na poziomie pracownika czy też wybrany cel dla działy może być SMART.

Strategia organizacyjna – dlaczego nie działa?

strategia organizacyjna w firmie

Wszystkie firmy mają zwykle: misję (czyli uzasadnienie swojego bytu dla otoczenia zewnętrznego) i wizję (co ogólnie będziemy robić, aby realizować misję). Terminy te bywają używane zamiennie.
Dosyć często głównym powodem ustalenia misji i wizji jest konieczność wpisania tych informacji na stronę internetową lub do folderów reklamowych. Pozornie niewinna czynność może mieć poważne konsekwencje.

Na przykład niektóre organizacje podążające za modą w zarządzaniu, próbują w jednym zdaniu pogodzić różne sprawy. Efektem tych zabiegów są karkołomne złożone zdania w stylu „Lider w oferowaniu rozwiązań ułatwiających i przyśpieszających budowanie w Polsce oraz uzyskanie pozycji w 1-szej piątce dostawców na 3-5 wybranych rynkach Europy Wschodniej i Centralnej. Na każdym rynku będzie dążyć do oferowania marek pierwszego wyboru, tak aby osiągać wiodącą pozycję w poszczególnych kategoriach występowania.” lub „Nieustannie inwestujemy w wiedzę i rozwój. Dążymy do biznesowej doskonałości, tym samym zwiększając potencjał i wartość firmy.” Przykłady można mnożyć, każdy czytelnik znajdzie w swoim otoczeniu opisy jak wyżej.

Zwykle w tym momencie strategia organizacyjna „urywa się”. Zamiast tzw. kaskady celów w dół mamy wodospad oczekiwań z góry, nad którym trudno zapanować… Pracownicy próbują odczytać intencje zarządu i się wpasować w oczekiwania. Energia kadry menedżerskiej idzie w stronę rozkodowania o co tam tak naprawdę chodzi „na górze”, zamiast koncentrować się na bieżących zadaniach operacyjnych.

Rekomendujemy nie tworzyć strategii organizacji, jeśli nie będzie jej towarzyszyć sprawny proces kaskadowania w dół organizacji.

Trzy najczęstsze błędy przy tworzeniu strategii organizacyjnej:

  1. Zarząd samodzielnie tworzy strategię bez jej weryfikacji z menedżerami czy pracownikami.
  2. Strategia organizacyjna jest budowana tylko na „górze” organizacji, bez kaskadowania w dół. Kaskadowanie jest rozumiane jako przekazanie informacji o strategii a nie proces budowania celów wspierających strategię organizacji.
  3. Firma oczekuje od pracowników zbudowania strategii w działach i na tej podstawie, chce budować strategię całej firmy.

Czym jest strategia organizacyjna?

„Strategia organizacyjna jest wyrazem sposobu, w jaki organizacja powinna rozwijać się w czasie, aby zrealizować swoje cele wraz ze szczegółową oceną tego, co należy zrobić. Opracowanie strategii organizacyjnej dla firmy polega najpierw na porównaniu stanu obecnego ze stanem pożądanym w celu zdefiniowania różnic, a następnie określenia, co jest wymagane do zmiany. Dokument strategiczny zawiera cele na różnym poziomie ogólności, od najbardziej ogólnego – misja, poprzez cele organizacyjne aż do celów działowych/zespołowych.” tak strategię organizacyjną definiuje Instytut Gaussa.

Upraszczając, to zestaw celów logicznie powiązanych ze sobą.

Jak dobra strategia organizacyjna działa w praktyce?

Igauss - strategia organizacyjna

Użyteczna strategia organizacyjna to inaczej logiczne powiązanie tego do czego dążą poszczególne części organizacji, działy i pracownicy z celami organizacyjnymi, wizjami i misją firmy.
Takie podejścia wymaga umiejętności od kadry menedżerskiej w postaci przyswojenia kompetencji „orientacja na cele”, czyli jak pracować z celami. Co ważne raz stworzona strategia to punkt wyjścia do dalszego działania. Wymaga stałego monitorowania i korekt, tak aby organizacja sprawnie przechodziła przez różne szanse i zawirowania na rynku.

Jeśli firma ma taki zestaw celów, to w sytuacji, gdzie pojawia się np. COVID-19, zarząd może zmienić priorytety dla różnych celów. W efekcie kadra menedżerska jak i pracownicy dokładnie wiedzą w którą stroną kieruje się organizacja. Przy takim podejściu wprowadzanie nawet bolesnych zmian w organizacji, budzi dużo mniejsze emocje, jest sprawniejsze oraz dużo bardziej efektywne kosztowo.

W naszej ocenie to potężne narzędzie do sprawnego zarządzania organizacjami, szczególnie w sytuacji, gdzie sprawność działania odgrywa znaczącą rolę.

 

Przeczytaj także o: Wdrażanie strategii organizacyjnej