Od dobrego inżyniera do sprawnego menedżera dzięki programowi Rozwój Przez Wyzwania

branża budowlana — Rozwój Przez Wyzwania

Wyzwanie

Przygotowanie dobrego inżyniera ze słabym doświadczeniem menedżerskim, do roli samodzielnego menedżera zarządzającego strukturą i dającego cenny wkład w zarządzanie całą firmą.

Tło sytuacji

Firma z branży budowlanej awansowała świetnego inżyniera na menedżera 52-osobowego działu, podzielonego na 4 biura regionalne. Okazało się jednak, że inżynierowi brakowało kompetencji menedżerskich i dobrego rozumienia jak działa cała organizacja. Pojawiły się problemy z realizacją zadań menedżerskich, a podczas obrad zarządu jego udział był zbyt mały i nieadekwatny do potrzeb zarządu.

Diagnoza problemu

  • Badanie psychologiczne wykazało bardzo duży deficyt umiejętności menedżerskich związanych z planowaniem (operacyjnym i strategicznym) jak i umiejętności stosowania odpowiednich taktyk wpływu na podwładnych
  • Pogłębiony wywiad z menedżerem, wskazał też duże trudności w dobrym rozumieniu swojej nowej roli, jak i zasad na jakich funkcjonuje organizacja.
  • Stwierdzono brak podstawowych umiejętności w zakresie rozumienia dokumentów finansowych firmy

Rozwiązanie

  • Ośmiomiesięczna praca konsultanta z menedżerem w jego środowisku pracy, podzielna na 10 sesji, każda trwająca do 3h plus dwie krótsze sesje z prezesem firmy.
  • Pomiędzy sesjami menadżer dostawał różne zadania domowe, ukierunkowane na inny sposób rozwiązywania pojawiających się problemów
  • Menedżer był wspierany za pomocą krótkich konsultacji telefonicznych i e-mail, gdzie od razu mógł skonsultować różne rozwiązania
Efekty
“Dzięki wsparciu konsultantów Instytutu Gaussa przesiadłem się z Autocada do Excela”

Menedżer objęty programem Rozwój przez wyzwania™

Case studies
Spotkajmy się

Chętnie posłuchamy, z jakimi wyzwaniami mierzy się Twoja organizacja i jak możemy Ci pomóc.

Spotkajmy się