strona główna Problemy Problemy z wydajnością pracy zdalnej
Opis problemu

Problemy z wydajnością pracy zdalnej

Dlaczego część pracowników dobrze radzi sobie z pracą zdalną, a inni mają ciągle kłopoty?

Jak przejść i utrwalić hybrydowy model pracy w firmie?

Jak utrzymać sprawność pracy zespołowej w sytuacji pracy zdalnej?

COVID-19 przyspieszył wdrażanie pracy zdalnej, co w dłuższej perspektywie i tak było na horyzoncie w niektórych zawodach, np. IT. Jednak w wielu branżach do tej pory traktowano pracę zdalną jako pewien benefit. Szybkie i nagłe wdrożenie pracy zdalnej zmusiło firmy, jak i pracowników do znalezienia się w zupełnie nowej sytuacji. Dotyczy to nie tylko tego, co się dzieje wewnątrz firmy, ale i kontaktów firmy z otoczeniem, np. działu sprzedaży, gdzie możliwość wizyt osobistych została mocno ograniczona. Część pracowników stała się niezwykle wydajna, a część wciąż nie może się pozbierać. W biurach jest luźniej, znacząco zwiększyła się proporcja pracy zdalnej do stacjonarnej (tam gdzie to jest możliwe). Z drugiej strony zaczynają się pewne podziały w firmach na pracowników mogących pracować zdalnie i tych, którzy nie mają takiej możliwości. Nagle na rynku o polskich pracowników zaczęły konkurować firmy z całego świata, bo dla części zawodów specjalistycznych zlecenia można realizować zdalnie np. branża IT, graficy itp.

Firmy obserwują kilka niepokojących zjawisk. Współpraca w niektórych zespołach zaczyna kuleć. Na co dzień boleśnie odczuwają negatywne skutki pracy zdalnej sami członkowie takich zespołów. Odbija się to też na współpracy z innymi zespołami. Wiele procesów organizacyjnych wymaga przedefiniowania (np. podejmowanie decyzji, komunikacja, współpraca między działami itd.). Spada szybkość uczenia się pracowników, a w konsekwencji – w całej firmie. Brakuje rozmów ad-hoc, które często były inspiracją do jakiegoś działania lub pozwały szybko rozwiązywać różne problemy.

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, jak działamy jako organizacja. Co trzeba zmienić w naszych procesach. Dobrze jest określić standardy pracy zdalnej (kiedy pracujemy, jak wygląda dostępność, jak będą podejmowane wybrane decyzje, jak prowadzimy zebrania np. obowiązek włączonej kamery itp.). Brak standardów sprawia, że pracownicy nie rozumieją dokładanie sytuacji, w jakiej się znajdują. W konsekwencji spada koordynacja, informacje przestają płynąć wartkim strumieniem.

Innym zupełnie tematem jest organizacja pracy zdalnej w poszczególnych zespołach na bazie standardów pracy zdalnej opracowanych w firmie. Jeśli nie mamy standardów firmowych, to każdy zespół/dział będzie sobie je określał sam. Może niekoniecznie zgodnie z tym, czego potrzebuje cała firma.

Warto zapytać pracowników, co myślą o pracy zdalnej i jakie mają pomysły na jej usprawnienie. Na bazie takich informacji dużo łatwiej jest budować standardy pracy zdalnej, jak i wprowadzać ważne dla określonych grup stanowisk zmiany. W pracy zdalnej tematy motywacji, efektywności spotkań, pracy projektowej, a także komunikacji zagoszczą jako stałe wyzwania dla każdej organizacji.