strona główna Problemy Obniżone zaangażowanie pracowników
Opis problemu

Obniżone zaangażowanie pracowników

Jak często menedżerowie zgłaszają problem zaangażowania pracowników?

Czy pracownicy pracują, bo muszą pracować?

Czy pracownicy są coraz mniej zainteresowani firmą, dla której pracują?

W jednej z firm zarząd podjął decyzję o zwiększeniu budżetu na benefity dla pracowników. Wprowadzono wiele udogodnień w postaci systemu kafeteryjnego – pracownik mógł wybrać benefity najlepiej do niego dopasowane. Wprowadzono grywalizację i inne tego typu programy. Pracownicy mogli wybierać szkolenia, które były zgodne z ich zainteresowaniami itp. Po takim wysokim zwiększeniu budżetu na pracowników zarząd spodziewał się większego zaangażowania i lepszej identyfikacji z firmą.

Jednak zainwestowane miliony złotych tylko na chwilę podniosły zaangażowanie, a na stałe weszły do kosztów firmy. Faktycznie pracownicy zdecydowanie lepiej w corocznym badaniu oceniali benefity jakie oferuje ich firma, jednak w większości przypadków nie miało to żadnego związku z ich motywacją do pracy w firmie. Czuli się lepiej, bo mieli więcej, lecz pracowali jak zwykle. Zarząd był dalece rozczarowany uzyskanym efektem.

To typowa sytuacja, gdzie zarządzający nie zawsze mają pełną jasność, co konkretnie wpływa na zaangażowanie pracowników w ich firmie. Zarząd podjął decyzję o zmianie sposobu przeprowadzania corocznego badania pracowników.

Tym razem chciał się dowiedzieć nie tylko, jaki jest poziom zaangażowania i identyfikacji, lecz od czego zależą te parametry. Nowe badanie jasno wskazało, iż zwiększanie zaangażowania i identyfikacji z firmą jest bardzo mocno powiązane z usprawnianiem organizacji. Po badaniu wdrożono program usprawnień, który znacząco wpłynął na ocenę zaangażowania w kolejnym badaniu. Teraz zarząd już wie, że benefity to krótkotrwała poprawa zaangażowania i długotrwały koszt. Natomiast usprawnianie firmy to zdecydowanie zwiększenie zaangażowania przy ponoszeniu kosztów inwestycyjnych, a nie konsumpcyjnych.

Propozycje rozwiązań