strona główna Problemy Niska produktywność zespołu
Opis problemu

Niska produktywność zespołu

Dlaczego zespół złożony z wysoko opłacanych ekspertów jest tak mało wydajny?

Co by było, gdybyśmy podnieśli produktywność pracy zespołowej?

Charakter pracy w dzisiejszym świecie wymaga większej zespołowości. Wie o tym wiele firm borykających się z różną efektywnością pracy zespołowej. Nieraz menedżerowie zachodzą w głowę, dlaczego pewne projekty idą tak gładko i praca wre w zespole, a w innych praca zespołowa to prawdziwa męczarnia. Pewnym wytłumaczeniem jest to, że nie wszyscy idealnie nadają się do pracy zespołowej, jednak fakt jest taki, że praca w zespołach jest nieunikniona. Przekonała się o tym jedna z firm z branży IT.

Dwóch kierowników miało po ok. 20 programistów, podzielonych na 3 zespoły, czyli w sumie było 6 zespołów po ok. 7 osób. U pierwszego kierownika 3 zespoły współpracowały bez większych problemów. U drugiego zaś ciągłe pojawiały się kłopoty i zmiany na stanowisku Team Leaderów, połączone z większą rotacją na stanowiskach produkcyjnych. Zarząd nie mógł zrozumieć dlaczego tak jest – w końcu obydwaj kierownicy to fachowcy wysokiej klasy. Zaistniała sytuacja wymagała znalezienia rozwiązania i wprowadzenia zmian.

Konsultanci w pierwszym kroku sprawdzili jaka jest charakterystyka psychologiczna kierowników. Obydwaj mieli predyspozycje osobowościowe do ustawienia współpracy w zespołach. Różnica polegała na tym, że jeden „intuicyjnie” (kompetencja) dbał o zgodność celów i postaw w swojej części, a drugi zwyczajnie nie wiedział, jak to robić. W konsekwencji nie pomagał Team Leaderom budować zespołów. Interwencja konsultancka pomogła obydwu kierownikom lepiej zrozumieć, jak budować metodycznie efektywne zespoły oraz jak dbać o produktywności w dalszym czasie bez uszczerbku dla zaangażowania.

Propozycje rozwiązań