strona główna Problemy Niska produktywność zespołu

Opis problemu

Niska produktywność zespołu

Organizacje kładą coraz większy nacisk na pracę zespołową. W Polsce kulturowo mamy problem ze współpracą, więc wyzwanie jest jeszcze większe. Niska efektywności pracy zespołowej to wymierne straty dla organizacji, zarówno finansowe, wizerunkowe jak i psychologiczne dla zatrudnionych tam pracowników. Zwiększanie poziomu współpracy w zespołach wymaga wysiłku od menedżerów i podejmowania konkretnych działań. Na przykład: ciągła praca nad zgodnością celów indywidualnych pracowników z celami zespołowymi; dbanie o podobne rozumienie sytuacji w jakiej znajduje się dział oraz co się w nim dzieje, dobór odpowiednich członków zespołu pod kątem predyspozycji osobowościowych i kompetencyjnych.

Propozycje rozwiązań