strona główna Problemy Narzekanie na jakość kadry

Opis problemu

Narzekanie na jakość kadry

Na efektywność działania menedżerów wpływają dwie grupy czynników. Pierwsza grupa, to właściwości psychologiczne menedżera. Dotyczą one kompetencji menedżerskich i przedsiębiorczych (umiejętności) oraz możliwości ich użycia w organizacji (baza motywacyjna). Można wiedzieć co i jak, lecz nie stosować tej wiedzy w praktyce. Można też być silnie zmotywowanym i zachowywać się nieadekwatnie do sytuacji zarządczych. Druga grupa, to różne czynniki organizacyjne: strategia organizacyjna, system alokacji decyzji, kultura organizacyjna, jakość działania HR itp. Menedżer może w jednej organizacji być niezwykle efektywny a w innej zupełnie nie dawać sobie rady.

Propozycje rozwiązań