strona główna O firmie

O firmie

O nas

Jako Instytut Gaussa pomagamy organizacjom realizować założone cele i robimy to skutecznie już od ponad 10 lat. Stawiamy konkretną diagnozę i przedstawiamy najlepsze rozwiązanie problemu. Nasze doradztwo opieramy na wiedzy naukowej, która w Polsce nadal nie jest powszechna. Posiadane przez nas kwalifikacje i doświadczenia adaptujemy do polskiej specyfiki oraz branży, w jakiej działa klient. Instytut Gaussa tworzą psychologowie organizacji z nawet czterdziestoletnim doświadczeniem w doradztwie oraz wiedzą naukową (PhD, MA). Nasze usługi łączą w sobie sprawdzoną wiedzę z czterech głównych źródeł: praktyki biznesowej, nauk o organizacji, analizy danych organizacyjnych oraz perspektywy stron zaangażowanych w działania. Dowodem jest szereg zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych na różnych poziomach organizacji. Dodatkowym potwierdzeniem kompetencji są liczne publikacje, autorskie testy psychologiczne i unikalne narzędzia biznesowe.

Jak pracujemy

W naszej pracy stawiamy na konkretne efekty. Dlatego posługujemy się zasadami evidence-based, czyli podejmowaniem decyzji biznesowych na podstawie krytycznej analizy dowodów. Pomagamy klientom rozwiązać rzeczywiste problemy pojawiające się w firmie, takie jak:

 • zbyt częste zmiany strategii w firmie
 • problem współpracy pomiędzy zespołami,
 • niska produktywność pracy zespołowej,
 • częste narzekanie na jakość kadry menedżerskiej
 • niesprawny proces decyzyjny w firmie
 • opór przed zmianami w organizacji,
 • zbyt wysoka rotacja pracowników,
 • niska efektywność szkoleń i coachingu
 • plus wiele innych codziennych trudności

Zajmujemy się wnikliwą analizą funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz kluczowych danych i wskaźników dostępnych w organizacji. Następnie przedstawiamy rozwiązania, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie zamierzonych celów.
Dzięki naszej wiedzy i pomocy menedżerowie mogą efektywnie realizować zadania wyznaczone przez zarząd. Pokazujemy, jak dobre efekty przynosi odpowiedni podział kompetencji i codzienna praca zespołowa. Dzięki naszym ekspertom firma buduje swój własny model kompetencji. W każdej branży przy porównywalnej ofercie i cenach to właśnie sprawność organizacji staje się jedyną rzeczywistą przewagą konkurencyjną. Co więcej, pomagamy wypracować system selekcji i doboru pracowników w oparciu o analizę wymagań konkretnego stanowiska. W pracy z klientem stosujemy podejście partycypacyjne, koncentrując się na szybkim dostarczaniu oczekiwanego rezultatu.

Dlaczego my

 • docieramy do rzeczywistego źródła problemu
 • działamy w sposób transparentny i etyczny
 • dobieramy odpowiednie narzędzia i usługi do konkretnych problemów firmy

dodatkowo:

 • jesteśmy ekspertami adaptującymi międzynarodowe know-how do działających w Polsce firm
 • korzystamy ze sprawdzonych źródeł wiedzy
 • posiadamy ponad 40 lat doświadczenia
 • przeprowadziliśmy tysiące diagnoz
 • Posiadamy własne narzędzia i metody pracy oparte na wiedzy naukowej i doświadczeniu
 • działamy do uzyskania zamierzonego efektu

Zespół

dr Victor Wekselberg

dr Victor Wekselberg

Psycholog organizacji

Od ponad 40 rozwijam z pasją koncepcje współpracy i motywacji. Wdrażam je w doradztwie organizacyjnym. Wykorzystuję swoje doświadczenie międzykulturowe. Konsultacyjnie pracuję nad rozwojem organizacji, grup i ludzi. W Instytucie Gaussa odpowiadam za budowę innowacyjnych narzędzi selekcyjnych, systemów ocen pracowniczych oraz testy psychologiczne stosowane w biznesie.

Dariusz Ambroziak

Psycholog organizacji

Najbardziej pasjonuje mnie indywidualna praca nad rozwojem menedżerów i obserwowanie uzyskanych efektów. Od zawsze interesuje mnie życie społeczne i biznes. W projektach konsultacyjnych specjalizuję się na diagnozie indywidualnej i organizacyjnej. Koncentruję się na zwiększaniu sprawności organizacyjnej, w tym podnoszeniu poziomu współpracy. W Instytucie Gaussa odpowiadam za bieżące zarządzanie firmą i kontakt z klientami

Dariusz Ambroziak

Motyw wyboru patrona

Motyw wyboru patrona

Nazwa naszego instytutu to inspiracja życiem i dokonaniami wielkiego Niemieckiego uczonego - Carla Friedricha Gaussa, który w naszych oczach wyprzedzał swój czas. Większość zmiennych psychologicznych, również tych, którymi posługujemy się w naszej codziennej pracy, ma rozkład Gaussa. Jego teorie i odkrycia do dziś nas fascynują i zadziwiają. Co więcej, w naszych działaniach doradczych bazujemy w główniej mierze na nauce, dlatego wybór tego patrona wydał nam się oczywisty i naturalny.