strona główna Baza wiedzyArtykuły

Baza wiedzy


Analizy w HR krok po kroku

Jeśli działy HR mają pełnić rolę strategiczną, muszą nadrobić zaległości w zakresie pomiaru i raportowania swojego wkładu w efektywność organizacji. Od pewnego czasu widać wyraźny trend w kierunku zwiększenia roli badań i analiz w planowaniu polityki personalnej. Co kryje się pod hasłem „HR analytics” i jak efektywnie podejść do budowania zaplecza analitycznego w swojej firmie? […]

Czytaj więcej

Gdzie zniknęło ponad 5 miliardów złotych z handlu detalicznego w Polsce?

Prawie 34% wspomnianej w tytule kwoty (1,72 miliarda złotych) stanowiły kradzieże pracownicze. Jak psychologia organizacji może pomóc w ograniczaniu tego zjawiska? Nie wystarczy zatrudnić firmę ochroniarską, czy inwestować techniczne zabezpieczenie, trzeba też coś zrobić z jakością organizacją i ludźmi. Według raportu GlobalRetailTheftBarometer.com za lata 2013-2014, kwotę 5,07 miliarda złotych można podzielić na cztery kategorie: • […]

Czytaj więcej

Postawy w organizacjach jako ważny element kulturowy

Różnice w postawach menedżerów firmy mogą utrudniać podjęcie optymalnych decyzji, które w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na realizację celów organizacyjnych. Jak sobie radzić w takich sytuacjach? Jak zgodność postaw w organizacji, jako ważny element współpracy, może wspierać lub hamować realizację celów organizacyjnych? Powyższy przypadek ilustruje sytuację, gdzie obiektem postawy jest stosowanie testów psychologicznych. Łatwo możemy […]

Czytaj więcej

Jaka jest relacja pomiędzy zaufaniem a współpracą?

Słyszy się często, że współpraca „nie wychodzi”, ponieważ nie ma zaufania (np. Bez zaufania nie ma współpracy). Dodatkowo wzmacniają takie myślenie informacje z badań CBOS, że w Polsce jest stosunkowo niski poziom zaufania (np. Zaufanie w relacjach międzyludzkich). W swoich raportach CBOS powtarza wiedzę potoczną, że zaufanie jest potrzebne aby powstała współpraca. Poniższy cytat dobrze ilustruje takie […]

Czytaj więcej

Modny transformacyjny styl przywódczy jest często niebezpieczny lub nieskuteczny

Ne jest tajemnicą poliszynela, że zbyt często stosowany jest w Polsce autokratyczny/dyrektywny styl zarządzania / kierowania / przywództwa. Powstaje pytanie w jakim kierunku mógłby się ten styl zmieniać, aby podnieść sprawność funkcjonowania polskich organizacji biznesowych? Na świecie od ponad 20 lat za najbardziej skuteczne traktuje się przywództwo transformacyjne. Psychologowie organizacji skutecznie się do tego przyczynili […]

Czytaj więcej

Grupa mądrzejsza od jednostki

Gdzie HR i organizacja może zastosować wiedzę na temat funkcjonowania grup? Naturalny m miejscem do wykorzystania jest proces selekcji, gdzie jest podejmowana decyzja, jakiego kandydata wybieramy do naszej organizacji. W firmie Google Inc. wybór właściwej osoby na dane stanowisko to jeden z najważniejszych procesów HR. Jeszcze bardziej interesujący jest wynik wskazujący na to, iż grupa […]

Czytaj więcej