strona główna Baza wiedzyArtykuły

Baza wiedzy


Przez błędy do kariery – Dariusz Ambroziak dla Pulsu Biznesu

Porażki są przereklamowane, ale to dzięki nim niektórzy widzą swoje braki i zaczynają się zmieniać. W możliwość odbudowania kariery wierzy Dariusz Ambroziak. Pulsowi Biznesu opowiada o pewnym utalentowanym specjaliście, którego zrekrutowano na stanowisko członka zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego. Szybko się jednak okazało, że nie umie zarządzać powierzoną mu częścią firmy składającą się z kilku działów. Prezes rozważał nieprzedłużenie kontraktu, ale […]

Czytaj więcej

Twardy kierownik na wylocie – Victor Wekselberg dla Pulsu Biznesu

Zarząd mniej się przejmuje jakością menedżerów niż tym, że pracownik odejdzie. Ojciec współczesnej reklamy Daniel Ogilvy przyniósł na spotkanie kadry zarządzającej matrioszkę. Powoli rozkładał lalki od największej do najmniejszej i, patrząc swoim podwładnym w oczy, mówił: „Jeśli będziemy zatrudniali ludzi mniejszych od siebie, staniemy się firmą karłów”. Następnie zaczął składać lalki od najmniejszej do największej, dodając […]

Czytaj więcej

Podsumowanie konkursu TOP HR Manager in Action

Dariusz Ambroziak dla Personelu Plus: Poprzeczka w 10. edycji konkursu była zawieszona wysoko. Zmiana formuły konkursu pozwoliła nam poznać osoby praktycznie stosujące wiedzę HR-ową w swoich organizacjach. Samo wykazanie się kompetencjami HR (współpraca, komunikacja działań HR-owych, inicjatywa i działania pro-biznesowe) nie było wystarczające. Zwycięzcy konkursu musieli jednocześnie: prezentować wysoki poziom kompetencji HR-owych; umieć w formie […]

Czytaj więcej

Kultura słuchania pracowników

Zarówno zarządzający, jak i HR-owcy coraz częściej zwracają uwagę na potrzebę lepszego zrozumienia, na czym polega budowanie przewagi w zakresie HR-u. Firmy to organizacje, czyli struktury społeczne składające się z grup i jednostek. W praktyce są żywymi organizmami rządzącymi się określonymi prawami. Znajomość tych praw to podstawa sprawnego działania. W Polsce powoli dochodzimy do tej […]

Czytaj więcej

Ważne tematy, również dla menedżera HR

Dariusz Ambroziak: Najważniejsze dwa wyzwania dla dyrektorów HR w Polsce to rozwój przywództwa oraz szkolenia i rozwój.

Czytaj więcej

Kultura organizacyjna w Polsce a zarządzanie

Kulturę jako zjawisko społeczne rozpatrywać można w wielu formach. Jest to konstrukt stosunkowo trudny do zdefiniowania i pomiaru, gdyż zawiera w sobie m.in. uwarunkowania historyczne, głęboko zakorzenione w danej strukturze społecznej [1]. Jakie elementy polskiej kultury organizacyjnej, które wyraźnie oddziałują na proces zarządzania, powodują różnice w stosunku do światowych standardów zarządzania? Jakie inne elementy kulturowe […]

Czytaj więcej