strona główna Baza wiedzyCase studies Naturalne reakcje ciała w sytuacji ataku bezpośredniego

Baza wiedzy

Naturalne reakcje ciała w sytuacji ataku bezpośredniego

Na zlecenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Instytut Gaussa opracował i zrealizował badanie, którego celem było poznanie naturalnych reakcji ciała człowieka w sytuacji ataku bezpośredniego, z użyciem i bez użycia niebezpiecznego narzędzia. Nasi konsultanci przeprowadzili szereg symulacji ataku oraz dokonali pomiarów fizjologicznych i behawioralnych w zagrażającej sytuacji. Badanie pozwoliło na sprawdzenie jak policjanci radzą sobie w sytuacji typowego ataku na policjanta. W badaniu udział wzięło 77 kursantów oraz 5 pracowników CSP aktywnie zaangażowanych w projekt.

Instytucja: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Branża: Edukacyjna

Zakres współpracy: Opracowanie i realizacja badania, którego celem było poznanie naturalnych reakcji ciała człowieka w sytuacji ataku bezpośredniego, zarówno bez użycia niebezpiecznego narzędzia jak i z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W badaniu udział wzięło 77 kursantów oraz 5 pracowników CSP aktywnie zaangażowanych w projekt.

Sytuacja
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie prowadzi regularne szkolenia zawodowe podstawowe oraz kursy specjalistyczne dla Policjantów. Program szkolenia podstawowego, realizowany w jednostce szkoleniowej Policji, kompleksowo przygotowuje policjanta (teoretycznie i praktycznie) do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.

Analiza potrzeb Klienta

 • Poczucie niedopasowania programu szkolenia do rzeczywistych sytuacji zagrożenia jakich doświadczają policjanci
 • Poznanie odpowiedzi na pytanie: jaka jest sekwencja naturalnych reakcji u osoby atakowanej?
 • Weryfikacja poglądu, iż naturalne reakcje ciała na atak zależą od: wcześniejszych doświadczeń, stopnia wyszkolenia itp. zmiennych

Zadania

 • Opracowanie schematu badania
 • Przeprowadzenie badania pilotażowego wraz z weryfikacją schematu jak i środków technicznych używanych podczas badania
 • Opracowanie narzędzi badawczych
 • Nadzór merytoryczny nad realizacją badania
 • Analiza statystyczna danych
 • Opracowanie raportu końcowego wraz z rekomendacjami

Efekty

 • Wyodrębnienie naturalnych reakcji ciała w sytuacji ataku bezpośredniego
 • Analiza porównawcza przedstawiająca rozbieżności między istniejącymi potrzebami a aktualnie realizowanym programem szkolenia
 • Raport końcowy zawierający opis i wyniki badania, oraz rekomendacje w zakresie modyfikacji programu szkoleniowego
 • Analiza wpływu doświadczeń osób badanych na naturalne reakcje ciała w sytuacji ataku bezpośredniego – wykluczenie wpływu doświadczenia na faktyczne zachowanie podczas ataku