strona główna Baza wiedzyCase studies Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości

Baza wiedzy

Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości

Na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Instytut Gaussa przeprowadził ewaluację postępów w realizacji projektu „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej pracy:

Ewaluacja mid-term – Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości

Instytucja: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Branża: Edukacyjna

Zakres współpracy: Realizacja ewaluacji mid-term projektu realizowanego w ramach EFS ”Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości”

Sytuacja
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest wiodącym ośrodkiem edukacyjnym specjalizującym się w kształceniu prokuratorów, sędziów oraz pracowników administracji związanych z obszarem prawa. KSSiP realizuje projekt „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z zadań jest sprawdzenie czy projekt jest na właściwym torze, czyli przeprowadzenie ewaluacji mid-term.

Analiza potrzeb Klienta

 • Poznanie typowych ścieżek kształcenia uczestników projektu
 • Weryfikacja zgodności realizowanego projektu z celami, jakie ma realizować projekt
 • Opracowanie raportów podsumowujących poszczególne zakresy analiz zgodnie z wytycznymi EFS
 • Identyfikacja określonych grup zawodowych biorących udział w projekcie
 • Analiza jakościowa procesu dydaktycznego w grupie osób najczęściej korzystających ze szkoleń

Zadania

 • Analiza frekwencji uczestników ze względu na wybrane dane metryczkowe wraz z graficzną prezentacją z użyciem kartodiagramów
 • Wyselekcjonowanie grupy uczestników korzystających z największej liczby szkoleń spośród wszystkich uczestników
 • Przeprowadzenie badania typu CATI z wybraną grupą 30-40 uczestników
 • Uzupełnienie bazy danych o dane związane z charakterem pracy (grupa ok. 1000 osób – mailing + CATI)
 • Analizy statystyczne związane z określeniem ścieżek kształcenia
 • Redakcja i profesjonalny skład raportów końcowych

Efekty

 • Ocena zgodności realizowanego projektu z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie
 • Wyodrębnienie typowych ścieżek kształcenia, czyli jakie grupy szkoleń są najchętniej wybierane
 • Rekomendacje w zakresie: rekrutacji, potrzeb dydaktycznych i organizacyjnych uczestników szkoleń
 • Uzupełniona baza danych uczestników szkoleń
 • 2 raporty podsumowujące opracowane za pomocą technik DTP