Jak wybrać najlepszego menedżera?

branża HR — model kompetencyjny

Wyzwanie

Zwiększenie obiektywności oceny kandydatów na najlepszych menedżerów HR.

Tło sytuacji

Firma Wolters Kluwer od 2009 roku organizuje prestiżowy konkurs Top HR Manager. Przez pięć pierwszych edycji, do roku 2014, kandydatów nagradzano na podstawie opisów projektów zrealizowanych w ich firmach oraz rozmów z kapitułą konkursu. Jednak wraz ze wzrostem znaczenia konkursu, organizator postanowił poprawić obiektywność oceny kandydatów na najlepszego HR Managera.

Diagnoza problemu

  • Ocena uczestników konkursu odbywała się na podstawie subiektywnych ocen, przez co niekiedy wygrywali ludzie z wątpliwymi kompetencjami HR, których rola w prezentowanych projektach nie była znana.
  • Kapituła konkursu nie dysponowała narzędziem do obiektywnej oceny kompetencji uczestników konkursu, gdyż nie było wtedy takiego narzędzia w Polsce.
  • O sukcesie w konkursie decydowały umiejętności autoprezentacyjne, nie faktyczna sprawność w roli HR Managera.

Rozwiązanie

  • Zbudowaliśmy model kompetencyjny, mierzący 4 kluczowe kompetencje HR: Współpraca, Inicjatywa, Komunikacja, Działania pro biznesowe, zgodny wymogami na stanowisku HR Managera
  • Opracowaliśmy sytuacyjny test decyzyjny do obiektywnej oceny wcześniej zbudowanych kompetencji HR.
  • Przygotowaliśmy klucz do oceny kompetencji i aplikację do pomiaru kompetencji online.
  • Przeprowadziliśmy badania wraz ze stworzeniem raportu dla Kapituły konkursu i jego omówieniem (edycje: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
  • Przygotowaliśmy indywidualne raporty dla wszystkich uczestników konkursu i omówiliśmy je z zainteresowanymi.
Efekty
Case studies
Spotkajmy się

Chętnie posłuchamy, z jakimi wyzwaniami mierzy się Twoja organizacja i jak możemy Ci pomóc.

Spotkajmy się