Baza wiedzy


Ważne tematy, również dla menedżera HR

Dariusz Ambroziak: Najważniejsze dwa wyzwania dla dyrektorów HR w Polsce to rozwój przywództwa oraz szkolenia i rozwój.

Czytaj więcej

Kultura organizacyjna w Polsce a zarządzanie

Kulturę jako zjawisko społeczne rozpatrywać można w wielu formach. Jest to konstrukt stosunkowo trudny do zdefiniowania i pomiaru, gdyż zawiera w sobie m.in. uwarunkowania historyczne, głęboko zakorzenione w danej strukturze społecznej [1]. Jakie elementy polskiej kultury organizacyjnej, które wyraźnie oddziałują na proces zarządzania, powodują różnice w stosunku do światowych standardów zarządzania? Jakie inne elementy kulturowe […]

Czytaj więcej

Kandydaci na Top HR Managera coraz bardziej kompetentni

W 2013 r. razem z jury konkursu oraz grupą ekspertów zbudowaliśmy model kompetencyjny dla stanowiska menedżera HR. Efektem prac są cztery kompetencje: działania probiznesowe, inicjatywa, współpraca i komunikacja działań HR-owych Na tej podstawie Instytut Gaussa opracował sytuacyjny test decyzyjny mierzący poziom wspomnianych wyżej kompetencji. Test jest stosowany w ramach konkursu Top HR Manager oraz jako […]

Czytaj więcej

Jak nie utknąć w „przepaści”?

„Jakie aktywności HR-owe wnoszą wartość dodatkową do organizacji?” – to pytanie coraz częściej zadają zarządy poszukujące przewagi konkurencyjnej i dodatkowych zysków wynikających z odpowiedniego zarządzania kapitałem ludzkim. W nowoczesnej gospodarce nie wystarcza już tylko unikalna technologia, odpowiedni kapitał czy oddana grupa klientów. Dzisiaj coraz częściej o sukcesie decyduje sprawność działania danej organizacji. Według badań KPMG […]

Czytaj więcej

Nieunikniona profesjonalizacja działań HR-owych

Temat evidence-based HR właśnie wszedł do tzw. mainstreamu. Nie jest to już temat niszowy, dla pasjonatów, lecz odpowiedź na konkretne potrzeby współczesnego biznesu. Organizacje coraz częściej poszukują ekspertów w tej dziedzinie i w trybie ekspresowym uzupełniają swoje kompetencje. Działanie w formule evidence-based poprostu przynosi większe zyski. Poniżej kilka przydatnych źródeł, dzięki którym można pogłębić swoją […]

Czytaj więcej

Budowa modelu kompetencyjnego z zastosowaniem podejścia evidence-based

Kompetencje i modele kompetencyjne zrobiły niezwykłą karierę i można powiedzieć, że w pewnym stopniu zrewolucjonizowały sposób zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Mimo powszechności stosowania modeli kompetencyjnych nadal zgłaszane są wątpliwości co do skuteczności ich działania. Jeśli ich źródłem jest tzw. gotowiec, nie spełniają swojej roli, ponieważ nie są dostosowane do konkretnej organizacji. A jeśli buduje […]

Czytaj więcej