strona główna Baza wiedzyArtykuły Model 3 sił anomii pracowniczej

Baza wiedzy

Model 3 sił anomii pracowniczej

Poniżej znajduje się schemat przedstawiający proponowany przez nas Model 3 Sił Anomii Pracowniczej. Poniższe fragmenty pochodzą z naszej książki – Anomia Pracownicza – problem wartości. Diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie. (Ambroziak, Maj, 2013).

Jak czytać poniższy model?

Zjawisko anomii pracowniczej jest wynikiem działania trzech sił. Każda z wymienionych sił ma istotny wpływ na uruchamianie i podtrzymywanie zachowań anomijnych w organizacji. Diagnozowanie jak i potem kontrolowanie anomii pracowniczej musi bezwzględnie uwzględniać jednoczesną analizę trzech sił oraz relacji pomiędzy tymi siłami dla konkretnej organizacji lub konkretnego działu.

Dlaczego jest ważna analiza wszystkich trzech sił?

Łączna analiza trzech sił pozwala na znalezienie faktycznego źródła anomii pracowniczej, które to może być związane jednocześnie z trzema czynnikami z dwoma lub jednym z nich lub z kombinacją tychże czynników. To ważne rozróżnienie, gdyż pozwala zrozumieć zachowanie ludzi w ramach kontekstu jaki im został stworzony przez organizację, która to sama funkcjonuje w określonych ramach prawnych i kulturowych.

KUP KSIĄŻKĘ

model2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaki organizacja uzyskuje rezultat po zastosowaniu modelu 3AP?

Celem modelu jest szacowanie mapy ryzyk anomii pracowniczej w organizacji. Mapa ryzyk pozwala na określenie na jakim poziomie organizacji należy być szczególnie uważnym podczas wprowadzania zmian oraz kontrolowania zachowania pracowników. Technologia mapowania ryzyka umożliwia prowadzenie bardziej precyzyjnych działań prewencyjnych a w sytuacji występowania konkretnych strat materialnych ujawnia źródła mające największy wpływ na straty. Samego zjawiska anomii pracowniczej nie sposób wyeliminować, jednak można je skutecznie kontrolować.

 

 

Zobacz również

Anomia i wartości – cykl artykułów

Czytaj więcej

Strefa szefa Radia TOK FM o anomii pracowniczej

Czytaj więcej