strona główna Baza wiedzyArtykuły Metody efektywnego awansowania pracowników – podsumowanie wyników quizu

Baza wiedzy

Metody efektywnego awansowania pracowników – podsumowanie wyników quizu

W okresie 6 maja – 4 lipca 2011 roku Instytut Gaussa przeprowadził quiz poświęcony kwestii skutecznego i świadomego awansowania pracowników. Celem quizu było zatem wykrycie powszechnie przyjmowanych, nieefektywnych założeń, istotnie zmniejszających trafność podejmowanych decyzji kadrowych. Wyniki quizu potwierdzają istnienie oraz powszechne występowanie owych niepożądanych założeń i przekonań. Jako sposób na uniknięcie podejmowania błędnych decyzji zaproponowano narzędzia, umożliwiające zwiększenie trafności decyzji awansowych – szyte na miarę testy kompetencji, walidowane ankiety oraz kwestionariusze, czy też strukturalizowane wywiady, tworzone w oparciu o rzetelne wyniki badań.

 

Zobacz więcej