strona główna Baza wiedzyArtykuły Kandydaci na Top HR Managera coraz bardziej kompetentni

Baza wiedzy

Kandydaci na Top HR Managera coraz bardziej kompetentni

W 2013 r. razem z jury konkursu oraz grupą ekspertów zbudowaliśmy model kompetencyjny dla stanowiska menedżera HR. Efektem prac są cztery kompetencje: działania probiznesowe, inicjatywa, współpraca i komunikacja działań HR-owych

Na tej podstawie Instytut Gaussa opracował sytuacyjny test decyzyjny mierzący poziom wspomnianych wyżej kompetencji. Test jest stosowany w ramach konkursu Top HR Manager oraz jako narzędzie selekcyjne przy doborze dyrektorów i menedżerów HR.

Tacy sami?

Na dzień dzisiejszy dysponujemy wynikami z trzech edycji konkursu – z lat: 2014, 2015 i 2016. Po wykonaniu analiz statystycznych możemy stwierdzić, iż:

  • uczestnicy konkursu w latach 2014–2015 nie różnili się istotnie statystycznie w zakresie poziomu wszystkich czterech kompetencji. Uczestnicy z 2016 r. posiadali średnio wyższy poziom dla trzech kompetencji (inicjatywa, współpraca i komunikacja działań HR-owych) w porównaniu do uczestników z lat 2014–2015;
  • uczestnicy z 2016 r. posiadali średnio wyższy poziom kompetencji z zakresu działań probiznesowych niż uczestnicy z 2015 r. Analizując poziom kompetencji „współpraca” w grupie kandydatów na Top HR Managera (patrz wykres „Porównanie wyników dla trzech edycji konkursu Top HR Manager dla kompetencji „współpraca”), od razu zauważamy, iż w edycji z 2016 r. nie było osób z bardzo niskimi wynikami. Z drugiej strony zdecydowanie przeważały osoby z wysokimi i bardzo wysokimi wynikami.

Być może zastosowanie testu zniechęca do udziału w konkursie osoby o niskim poziomie badanych kompetencji. Wybrani uczestnicy, którzy próbowali swoich sił w roku 2014 i uzyskali bardzo niskie wynik i w teście, ponownie podeszli do badania w roku 2015, podczas którego również uzyskiwali niskie wyniki. W 2016 r. już nie podejmowali próby uczestniczenia w konkursie.

Naszym zdaniem zaobserwowane różnice mogą być związane ze zmiana postrzegania konkursu na rynku. Być może uczestnicy edycji z 2016 r. przejawiali większe zainteresowanie efektywnością działań HR-owych oraz cechowali się dłuższą praktyką w zakresie HR-u.

Waga siły efektu

W trakcie ostatniej edycji zbadaliśmy kandydatów na Top Managera Kadr testem dla menedżerów HR. Bezpośrednio po zakończeniu badania porównaliśmy obydwie grupy. Kandydaci na Top HR Managera posiadali średnio istotny statystycznie wyższy poziom kompetencji „inicjatywa” i „współpraca”. Jednakże w tego typu analizach nie liczy się tylko istotność statystyczna, ale też siła efektu, która w tym przypadku nie jest zbyt duża. Analizując taki wynik z poziomu zastosowania metodyki evidence-based, stwierdzamy, że dowód, jak i uzyskaliśmy, nie jest dla nas satysfakcjonujący. W praktyce oznacza to, iż takie różnice mogą wynikać z liczebności próby.

Dobra wiadomość

Podsumowując – ostatnie trzy edycje konkursu Top HR Manager wskazują na wyraźne podniesienie jakości osób przystępujących do konkursu w kontekście ich kompetencji. Ponadto Wolters Kluwer SA promuje konkurs Top HR Manager, informując o kompetencjach, jakie są badane w jego zakresie. Patrząc z perspektywy rozwoju polskiego HR-u, podniesienie poziomu podstawowych kompetencji kandydatów na menedżerów HR jest dobrą wiadomością. Szczególnie dla organizacji, które zatrudniają coraz bardziej kompetentnych HR-ców.

Autor: Dariusz Ambroziak
Pełna wersja artykułu w załączeniu

Zobacz więcej

Zobacz również

Podsumowanie konkursu TOP HR Manager in Action

Czytaj więcej

Jak udowodnić efektywność i skuteczność pracy działu HR

Czytaj więcej